Publiekscommunicatie een kunst apart

Communicatie: het lijkt zo vanzelfsprekend

Informatie speelt een belangrijke rol in het dagelijkse leven. Op individueel, organisatie- en sectorniveau zijn we druk doende om ‘de juiste’ informatie te vinden, kennis te delen, anderen te informeren of te overtuigen. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar tegelijkertijd weten we hoe lastig het soms is passende informatie te vinden. We ervaren hoe we langs elkaar heen praten, en voelen ons niet altijd aangesproken door informatie die we ontvangen.

Professionals en publiek: twee perspectieven

Professionals beschikken over specialistische kennis. Vanuit hun expertise zijn zij gewend om op een bepaalde manier naar zaken te kijken en er over te praten. Vanuit hun drijfveren willen zij anderen hierover informeren of iets bij hen teweeg brengen. Soms is gelijk duidelijk wie die anderen zijn en hoe de kennis voor hen toegankelijk en bruikbaar kan worden gemaakt. Vaker lijkt het duidelijk, maar blijkt het achteraf niet zo te werken omdat het publiek het expertperspectief niet deelt.

Publiekscommunicatie: een hele kunst

Het ontwikkelen van goede communicatieve producten is een kunst apart. Iets teweeg brengen bij een bepaald publiek -een dieper inzicht, een toenemende vaardigheid of wellicht een andere leefstijl- betekent je publiek kennen. Het betreft kennis over hoe de doelgroep erin staat, welke perspectieven zij hanteert en wat voor haar van belang is. Het gaat verder om de wijze waarop de doelgroep zich verbindt; welke motieven haar raken en behoeften zij heeft. Tot slot vraagt het inzicht in wat beweging brengt; welk product nodigt uit tot het verwerven van kennis, (her)overwegen of daadkracht?

Publiekscommunicatie op maat

Professionals hechten belang aan de geldigheid van de gegeven informatie en willen dat hun publiek ‘goed’ wordt geïnformeerd. Een communicatief product dient hier recht aan te doen en tegelijkertijd een snaar weten te raken bij de doelgroep. OVC Educatieve dienstverlening helpt u hier graag bij.
Indien u meer wilt weten over de mogelijkheden van Publiekscommunicatie op maat neem dan gerust contact met ons op. Ook kunt u de producten of het portfolio bekijken.