Producten

Workshops & trainingen

  • Training ‘Kinderen observeren’
  • Training ‘Kinderen interviewen’
  • Training ‘NME-didactiek in praktijk’
  • Training ‘Van visie en missie naar de dagelijkse praktijk en weer terug’
  • Workshop ‘Kansen voor structureel natuuronderwijs bij ons op school’
  • Workshop ‘Doelgroepverkenning’
  • Workshop ‘Groen pedagogisch handelen in de kinderopvang’
  • Workshops en trainingen op aanvraag

Producten

  • Ontwerp educatieve producten, zoals buitenpaden of een workshop voor ouders.
  • Ontwerp teksten voor onder meer folders, brochures of websites ten behoeve van publiekscommunicatie.

Publicaties

Hovinga, D. (2007). Ont-dekken en toe-dekken: leren over de veelvormige relatie van mensen met natuur in NME-leertrajecten duurzame ontwikkeling. Utrecht: CDß press vol. 55. (proefschrift)

Hovinga, D. (2004). Zonder bomen geen bos. NME en duurzaamheidseducatie. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Hovinga, D. (2003). Er hing een spiegel boven het water. Handreikingen voor NME-beleid. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Hovinga, D. (2002). Op zoek naar de open niche. Doelen en doelgroepen van het Nationaal Natuureducatie Centrum. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Hovinga, D., C. van den Berg & K. Both in samenwerking met M. Margadant-van Arcken. (2000). Werken met standaarden: een perspectief. Kwaliteitscriteria voor doelen, didactiek en leerinhouden van Natuur- en Milieu-Educatie. Amsterdam: Bureau NME-diensten/IVN.

Lijmbach, S., M. Broens & D. Hovinga in samenwerking met M. Margadant- van Arcken. (2000). Duurzaamheid als leergebied; Conceptuele analyse en educatieve uitwerking. Utrecht: CDß press vol. 36.

Hovinga, D. (1999). In mijn naam zitten twee rondjes. Een onderzoek naar de leesontwikkeling van jonge kinderen. Den Haag: NBLC Uitgeverij.