Portfolio

OVC Educatieve dienstverlening is het bedrijf van Dieuwke Hovinga. Zij is pedagoge en onderzoekster.
OVC Educatieve dienstverlening krijgt opdrachten uit het brede werkveld van publiekscommunicatie, onderwijs en educatie. Om u een indruk te geven, wordt per categorie een aantal voorbeelden beschreven.

Publiekscommunicatie

 • Folder (pdf), websitetekst en trainingen ontwikkeld voor het pilotproject ‘t Goede Groene Leven van het Programma Lekker Groen! van het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie in samenwerking met Groen Pedagogisch Adviesbureau.
 • Webtekst voor een praktijk van osteopathie (www.broos-osteopathie.nl).
 • Educatief wandelpad bij bezoekerscentrum de Meinweg van Staatsbosbeheer.

Onderwijs

 • Evaluatieonderzoek van de onderwijsmethode Natuur-Wijs voor het basisonderwijs in samenwerking met de Wageningen Universiteit en in opdracht van het ministerie van Economische zaken, Landbouw & Innovatie.
 • Praktijkonderzoek Barlaeusgymnasium in opdracht van Schoolconsult.

Leerpaden

 • Workshop ‘Betekenis en belang van natuur voor kinderen’ voor NME-professionals.
 • Workshop ‘Buitelen’ ten behoeve van ‘groene’ kinderopvang (0-4j) in opdracht van de Vakgroep Agrarische Kinderopvang.
 • Training ‘Kijken naar kinderen op basis van een fenomenologische werkwijze’ in opdracht van de Wageningen Universiteit.
 • Doelgroepverkenning in opdracht van een centrum voor natuur- en milieu-educatie.

Overige

 • Evaluatie-onderzoek duurzame mobiliteit ten behoeve van het programma Transumo.
 • Initiatief Buitelen samen met Groen Pedagogisch Adviescentrum Kind en Natuur. Buitelen beoogt -met onderzoek, trainingen en het ontwerp van producten- ouders en andere opvoeders structureel te informeren over de betekenis en het belang van ‘groen’ opvoeden voor een gezonde ontwikkeling van kinderen.