Onderwijs de kunst van het verbinden

Onderwijs voor de toekomst

Met onderwijs bereiden we jonge mensen voor op een zelfstandige deelname aan de samenleving. Tegelijkertijd beogen we een bepaald niveau van welvaart en welzijn te borgen voor later. Onderwijs is toekomst gericht.

Onderwijs voor kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren die naar school gaan leven ‘het nu’. Zij spelen, zijn bezig met vriendschappen of met ontdekken van wat zich aandient. Kinderen zijn een belangrijk deel van hun schooltijd niet bezig met het leven ‘later’.

De onderwijsopdracht

In de kern van de zaak draait de onderwijsopdracht om het verbinden van het leven van de kinderen nu met leren voor later. Het onderwijs beoogt -met betekenisvolle didactieken, inspirerende methoden, uitnodigende leermiddelen, toetsen, leerlingvolgsystemen, beloon- en strafmaatregelen- dat kinderen steeds een volgende leerstap zetten.

De leerervaring telt

Hoe het kind het ook doet op school, de ervaring telt. Op grond daarvan voelt het zich ontspannen of juist gespannen; nieuwsgierig of verveeld; vol vertrouwen of gefrustreerd; uitgedaagd of vermoeid; gewaardeerd of een ‘loser’. Deze ervaring neemt het kind mee in het contact met de ander en de wereld om zich heen; thuis, op straat en de volgende dag op school. Het heeft direct invloed op het leven ‘nu’, en op het plezier en het vertrouwen zich verder te ontwikkelen. Daarmee heeft het tevens invloed op het leven ‘later’.

De dynamiek van het onderwijs

Het geven van ‘goed’ onderwijs met oog voor het leven van kinderen ‘nu’ en leren voor ‘later’ lijkt zo vanzelfsprekend. Tegelijkertijd weten we hoe lastig dit is.
Kinderen in Oost Groningen groeien anders op dan kinderen in het Rijnmondgebied, en ook binnen homogene groepen bestaat immer diversiteit. Daarbij kent de samenleving een hoge dynamiek. Omdat de school deel uitmaakt van dit maatschappelijke krachtenveld is deze dynamiek inherent aan onderwijs. Aan de school de taak om steeds opnieuw een passend antwoord te formuleren.

Onderwijs op maat

Scholen gaan voor ‘goed’ onderwijs. OVC Educatieve dienstverlening helpt u hier graag bij. Indien u meer wil weten over Onderwijs op maat neem dan gerust contact met ons. U kunt ook de producten of het portfolio bekijken.