Leren buiten begaande paden

Ruimte voor leren

Openheid, nieuwsgierigheid en wilskracht zijn kwaliteiten die ruimte bieden voor leren. We zijn echter gewend om op een bepaalde manier naar situaties te kijken en hebben zo onze vertrouwde manier van doen. Dit zit besloten in onze routines op het werk. Het is één van de redenen waarom professionals na een interessant congres of een inspirerende training over gaan tot de orde van de dag en de geboden informatie niet gebruiken in de praktijk.

Ruimte voor leren op de werkvloer

De dagelijkse praktijk is van een andere orde. Er is ‘een vertaalslag’ nodig om geboden informatie te kunnen gebruiken. Deze vertaalslag berust op leren te midden van en ‘aan’ de dagelijkse werksituatie. Indien hier ruimte voor is, kan een open, inspirerende en op leren gerichte werksfeer ontstaan die mogelijkheden biedt voor ontwikkeling, verandering en innovatie op individueel, organisatie- en sectorniveau.

Leren buiten de begaande paden

OVC Educatieve dienstverlening ontwikkelt originele trajecten die uw bedrijf of organisatie ondersteunen in het creëren van een open en op ontwikkelinggericht werkklimaat. Er kan worden gekozen voor een meer proces- of productgerichte aanpak, zoals op het vlak van visie- en missieontwikkeling en de doorwerking hiervan in uw bedrijf of organisatie, of een herziening van tot nu toe vrij traditiegetrouw opgezette communicatieve of educatieve producten.

Buitenpaden

Buitenpaden zijn leertrajecten in en met natuur en nemen een bijzondere plaats in binnen OVC Educatieve dienstverlening. Buitenpaden onderzoeken de veelvormige relatie van mensen met natuur en bieden een handvat om buiten gegeven kaders te denken. Buitenpaden zijn verrassend anders en spelen in op de inventiviteit, originaliteit en daadkracht van betrokkenen.

Leerpaden op maat

Een inspirerend en initiërend werkklimaat. OVC Educatieve dienstverlening helpt u hier graag bij. Indien u meer wil weten over Leerpaden op maat neem dan contact met ons op, of bekijk de producten of het portfolio.