3 pijlers

OVC-trajecten zijn gebaseerd op 3 pijlers.

Ont-dekken

In ons doen en laten is veel vanzelfsprekend. We zijn nu eenmaal gewend om op een bepaalde manier te kijken, te oordelen en te handelen. Veelal hebben we geen weet van de gekleurde bril waardoor we naar de wereld kijken en van onze gewoonten om het nu eenmaal zo te doen. Dit vanzelfsprekende kader verhindert te zien welke mogelijkheden er allemaal zijn.

De pijler ont-dekken verheldert vragen, knelpunten en ontwikkelingen, en ontrafelt de doelen, verwachtingen en gewoonten die hierin besloten liggen.

De pijler ont-dekken nodigt uit buiten de gegeven kaders te denken. Het zo verworven inzicht schept ruimte voor verandering.

Verbinden

Veranderen gebeurt niet op zich, maar is verbonden met het hart van betrokken organisaties, de expertise en drijfveren van professionals, en de belangen en behoeften van doelgroepen.

De pijler verbinden waarborgt zinvol handelen. Veranderingen zijn verbonden met de visie en doelstellingen van de betrokken organisatie(s), met de kracht en creativiteit van professionals, en zijn betekenisvol voor de doelgroep.

Creëren

Creëren is het vermogen om bestaande patronen en gewoonten te doorbreken door inventiviteit, originaliteit en daadkracht. Bij creëren telt het resultaat. Er is iets nieuws ontstaan dat er eerder niet was.

De pijler creëren doet een beroep op de verbeeldingskracht en creativiteit van betrokkenen. Er is ruimte om te experimenteren en voor plezier. Creëren resulteert in ontwikkeling op individueel, organisatie- en/of sectorniveau.